سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ریشه بروز مفاسد اقتصادی

( ۱ )
ریشه بروز مفاسد اقتصادی کجاست؟/بابک زنجانی ها از کجا آمده اند؟
1395/01/08 14:35
خانه ملت گزارش می دهد:

ریشه بروز مفاسد اقتصادی کجاست؟/بابک زنجانی ها از کجا آمده اند؟

مفاسد اقتصادی که این روزها بیش از نیمی از اخبار رسانه های دنیا و کشور ما را به خود مشغول کرده در غفلت مسئولان و با ساختار بیمار و غیرشفاف سیستم اقتصادی کشور بروز کرده است.