هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پایان جلسه علنی 15 فروردین 95

( ۱ )
پایان نشست علنی امروز مجلس
1395/01/15 12:04

پایان نشست علنی امروز مجلس

نایب رئیس مجلس زنگ پایان جلسه علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.