هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پالایش مسیر هدفمندی

( ۱ )
به زودی؛ پالایش مسیر هدفمندی با صفر کردن درصد خطا در حذف دهک های پردرآمد
1395/01/16 10:43
تاجگردون با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق تاکید کرد:

به زودی؛ پالایش مسیر هدفمندی با صفر کردن درصد خطا در حذف دهک های پردرآمد

رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر اینکه سیستم جامع اطلاعاتی برای شناسایی دهک های پردرآمد در اختیار دولت قرار دارد، گفت: با مشخص شدن دهک های واجد شرایط برای حذف از دریافت یارانه درص...