هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تشکیل ستاد آب

( ۱ )
وزارت نیرو مکلف به تشکیل ستاد آب کشور شد
1395/01/16 11:42
با موافقت نمایندگان؛

وزارت نیرو مکلف به تشکیل ستاد آب کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را به منظور مدیریت جامع، توسعه پایدار منابع آب مکلف به تشکیل ستاد آب کشور کردند.