سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی ناطقان میان‌دستور

( ۲ )
اسامی ناطقان میان‌دستور امروز صحن علنی مجلس
1395/01/17 11:16
دهقان قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان‌دستور امروز صحن علنی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

اسامی ناطقان میان‌دستور امروز صحن علنی مجلس
1395/01/16 11:49
دهقان قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان‌دستور امروز صحن علنی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.