هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازگشایی معابر مرزی

( ۱ )
ضرورت بازگشایی معابر مرزی سردشت برای امرار معاش ساکنان
1395/01/16 12:29
خضری در تذکر شفاهی خواستار شد:

ضرورت بازگشایی معابر مرزی سردشت برای امرار معاش ساکنان

عضو کمیسیون بهداشت مجلس خواستار ارائه لایحه مناطق آزاد شد و گفت: معابر مرزی راه معیشت مردم سردشت است که باید بازگشایی شود.