ولادت امام حسن عسکری (ع)
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات

( ۱ )
برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات ممنوع شد
1395/01/16 12:41
با موافقت نمایندگان؛

برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات ممنوع شد

با رای نمایندگان مردم در خانه ملت برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات جز در موارد موازین شرع ممنوع شد.

آخرین اخبار