سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه غیرقانونی

( ۲ )
تهیه طرح رفع تبعیض ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در مجلس دهم/ فرزندان بدون شناسنامه، ثمره تبعیض موجود
1395/03/26 11:26
جلودارزاده مطرح کرد:

تهیه طرح رفع تبعیض ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در مجلس دهم/ فرزندان بدون شناسنامه، ثمره تبعیض موجود

نماینده مردم تهران در مجلس از تهیه و تدوین طرح رفع تبعیض ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه برای رفع موانع موجود خبر داد و تاکید کرد: در قوانین اسلامی منعی برای ازدواج یک زن و مرد مسلمان وجود ندارد لذ...

خراسان، کرمان و تهران درصدر ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز
1395/01/21 10:47
ثروتی انتقاد کرد:

خراسان، کرمان و تهران درصدر ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس نسبت به افزایش ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه هشدار داد وگفت: غفلت مسئولان از چنین ازدواج هایی تبعات خطرناکی را متوجه زنان ایرانی، فرزندان آنها و همچنین ...