سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130

( ۱ )
اختصاص 100 میلیارد تومان برای تجهیز بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130
1395/01/29 11:39
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

اختصاص 100 میلیارد تومان برای تجهیز بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130

نمایندگان مردم در خانه ملت، با اختصاص 100 میلیارد تومان برای تجهیز و اورهال نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130 موافقت کردند.