هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خسارت های سیل دزفول

( ۱ )
تشکیل کمیته ای متشکل از دولت و مجلس برای پیگیری خسارت های سیل/خسارت 80میلیاردی به بخش کشاورزی
1395/01/29 15:24
پاپی زاده خبرداد:

تشکیل کمیته ای متشکل از دولت و مجلس برای پیگیری خسارت های سیل/خسارت 80میلیاردی به بخش کشاورزی

نماینده مردم دزفول در مجلس از تشکیل کمیته ای متشکل از دولت و مجلس برای پیگیری خسارت های سیل خبر داد.