سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تغییر کاربری اراضی کشاورزی

( ۱ )
 خرید تضمینی راهکاری  برای  ثبات نرخ برنج /کشاورز  به جای تولید اراضی کشاورزی را می فروشد
1395/01/31 10:42
فیاضی تاکید کرد:

خرید تضمینی راهکاری برای ثبات نرخ برنج /کشاورز به جای تولید اراضی کشاورزی را می فروشد

نماینده مردم نور و محمدآباد در مجلس با بیان اینکه خرید تضمینی راهکاری برای ثبات نرخ برنج است ، گفت:کشاورزی سودمند نیست چراکه کشاورزان مجبورند به جای تولید ،زمین بفروشند.