سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعتبارات حوزه محیط زیست

( ۱ )
سال مالی سخت برای تالاب‌ها/ دستگاه‌های اجرایی از بودجه مصوب خود برای احیای تالاب‌ها و رفع ریزگردها هزینه کنند
1395/02/04 09:40
تابش:

سال مالی سخت برای تالاب‌ها/ دستگاه‌های اجرایی از بودجه مصوب خود برای احیای تالاب‌ها و رفع ریزگردها هزینه کنند

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس تنها راه احیای تالاب ها و رفع ریزگردها را هزینه کرد دستگاه های متولی محیط زیست از بودجه مصوب خود دانست.