سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حمیدرضا خدامی

( ۱ )
ماجرای ارزان فروشی آب سنگین به آمریکا؛ از واقعیت تا تناقضات ادعایی
1395/02/06 11:43
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کردند؛

ماجرای ارزان فروشی آب سنگین به آمریکا؛ از واقعیت تا تناقضات ادعایی

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به موضوعات مطرح شده درباره مسئله فروش ارزان آب سنگین به آمریکا واکنش نشان دادند.