سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حمایت از مهاجران کار

( ۱ )
فیلم/ دستیابی به نقشه راه روشن و مشترک برای مقابله با جریان های تکفیری و بازگشت امنیت به کشورهای منطقه
1395/02/08 13:28
با اتفاق نظر اعضای مجمع مجالس آسیایی APA تصویب شد:

فیلم/ دستیابی به نقشه راه روشن و مشترک برای مقابله با جریان های تکفیری و بازگشت امنیت به کشورهای منطقه

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس APA گفت: با توجه به اتفاق نظر اعضاء و تصویب قطعنامه پایانی این اجلاس امیدواریم با همکاری هر چه بیشتر اعضاء برای مبارزه با فساد، حراست میراث فرهنگی، تحکیم تنو...