سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آمدن یا نیامدن احمدی نژاد

( ۱ )
آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله کیست؟
1395/02/10 13:16

آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله کیست؟

احمد توکلی در کانال تلگرامی خود آمدن یا نیامدن "احمدی نژاد" به عرصه انتخابات را مسئله اصلاح طلبان می داند نه اصولگرایان.