سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حرم امن الهی

( ۱ )
فیلم/حاکمان سعودی از توانایی و صلاحیت لازم برای برگزاری حج برخوردار نیستند
1395/02/11 11:55
محمدحسن ابوترابی فرد:

فیلم/حاکمان سعودی از توانایی و صلاحیت لازم برای برگزاری حج برخوردار نیستند

نائب رئیس مجلس با اشاره به اینکه باید امنیت زائران ایرانی به معنای واقعی کلمه تامین گردد گفت: واقعیت ها نشان می دهد که حاکمان عربستان از توانایی و صلاحیت لازم برای فراهم آوردن امنیت لازم برای حضور زائ...