سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور

( ۱ )
شرایط دریافت تسهیلات و تأمین مالی برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج ایران مشخص شد
1395/02/12 10:47
با رای نمایندگان؛

شرایط دریافت تسهیلات و تأمین مالی برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج ایران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور شرایط دریافت تسهیلات و تأمین مالی برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج ایران را مشخص کردند.