هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی مهمانان 12 اردیبهشت

( ۱ )
اسامی مهمانان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری
1395/02/12 11:11
صادقی قرائت کرد:

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز را قرائت کرد.