هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

الحاق طبس به یزد

( ۱ )
ضرورت تسریع در بررسی الحاق مجدد طبس به استان یزد
1395/02/12 12:46
عبدالله زاده در تذکر شفاهی مطرح کرد:

ضرورت تسریع در بررسی الحاق مجدد طبس به استان یزد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خواستار تسریع در بررسی الحاق مجدد شهرستان طبس به استان یزد شد.