سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی

( ۱ )
شرایط توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی مشخص شد/معافیت مساجد از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب و گاز و برق و عوارض ساخت وساز
1395/02/13 09:52
با موافقت نمایندگان؛

شرایط توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی مشخص شد/معافیت مساجد از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب و گاز و برق و عوارض ساخت وساز

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی را مشخص کردند.