هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دام عشایر

( ۲ )
غلامرضا مصری
1397/04/13 12:01
مصری مطرح کرد:

مجموعه اقدامات اجرایی در راستای تقویت صادرات نیست/ بی ثباتی قوانین صادرات و واردات تهدیدی برای از دست دادن بازارهای اسلامی

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:بی ثباتی های موجود در قوانین اجازه در اختیارگرفتن بازارهای اسلامی و مراودات تجاری با آنها را به ما نمی دهد.

دولت مکلف به حفظ حقوق حوزه دامی عشایر شد
1395/02/13 10:27
با رأی موافق نمایندگان؛

دولت مکلف به حفظ حقوق حوزه دامی عشایر شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده کردند.

آخرین اخبار