هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)

( ۱ )
سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) تعطیل رسمی شد
1395/02/13 10:47
با موافقت نمایندگان؛

سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) تعطیل رسمی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تا آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی انتخاب شود.