سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعطای تابعیت ایرانی به خانواده شهدای غیرایرانی

( ۱ )
دولت مجاز به اعطای تابعیت ایرانی به خانواده شهدای غیر ایرانی شد
1395/02/13 10:57
با موافقت نمایندگان؛

دولت مجاز به اعطای تابعیت ایرانی به خانواده شهدای غیر ایرانی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به اعطای تابعیت ایرانی به خانواده شهدای غیرایرانی 8 سال دفاع مقدس یا پس از آن کردند.