سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش سهم پژوهش

( ۱ )
شرایط افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی مشخص شد
1395/02/13 11:03
با موافقت نمایندگان؛

شرایط افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی را مشخص کردند.