سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بسته‌های سیاستی جهت رصد شاخص‌های رفاهی

( ۱ )
وزارت رفاه مکلف به تهیه بسته‌های سیاستی جهت رصد شاخص‌های رفاهی شد
1395/02/13 12:05
با موافقت نمایندگان؛

وزارت رفاه مکلف به تهیه بسته‌های سیاستی جهت رصد شاخص‌های رفاهی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت رفاه را مکلف به تهیه بسته‌های سیاستی جهت رصد شاخص‌های رفاهی کردند.