سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پهلوگیری مستقیم کشتی های خارجی

( ۲ )
احمد مرادی در بازدید از غرفه خانه ملت
1397/06/19 13:46
مرادی تاکیدکرد:

ضربه مهلک به محیط زیست با صید در عمق پایین کشتی‌های صنعتی

نماینده مردم بندرعباس درمجلس با بیان اینکه ضربه مهلک به محیط زیست با صید در عمق پایین کشتی‌های صنعتی متوقف شود،گفت: شیلات درقبال صیدکشتی‌های صنعتی فرافکنی نکند.

 شفافیت مسیر حمل ونقل  با پهلوگیری  مستقیم کشتی های خارجی
1395/02/13 15:43
قوامی تاکید کرد:

شفافیت مسیر حمل ونقل با پهلوگیری مستقیم کشتی های خارجی

عضوکمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پهلوگیری خطوط کشتیرانی خارجی بطور مستقیم هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهند،گفت:شفافیت مسیر حمل ونقل با پهلوگیری مستقیم کشتی های خارجی در...