هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دارایی‌های دولت در خارج از کشور

( ۱ )
شرایط حفظ و مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور تعیین شد
1395/02/14 09:44
با موافقت نمایندگان؛

شرایط حفظ و مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور تعیین شد

نمایندگان مجلس چگونگی حفظ و مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور را مشخص کردند.