سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آستان های قدس

( ۱ )
آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی مشمول پرداخت مالیات شدند
1395/02/14 10:02
با موافقت نمایندگان؛

آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی مشمول پرداخت مالیات شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی را مشمول پرداخت مالیات کردند.