ولادت امام حسن عسکری (ع)
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی میهمانان جلسه علنی

( ۴ )
 احمد امیرآبادی
1397/09/06 10:29
امیرآبادی قرائت کرد:

اسامی میهمانان نشست علنی 6 آذرماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

غلامرضا کاتب
1396/04/20 11:02
کاتب قرائت کرد؛

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس
1395/02/26 11:08
صادقی قرائت کرد؛

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری
1395/02/14 11:09
صادقی قرائت کرد:

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز را قرائت کرد.