سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سندجامع سبک‌زندگی

( ۱ )
وجود ‌11میلیون جوان‌مجرد در سن‌ازدواج/ لزوم شفاف‌سازی قوانین تقویت بنیادخانواده در سندجامع سبک‌ زندگی
1395/02/17 10:01
عبدی مطرح کرد:

وجود ‌11میلیون جوان‌مجرد در سن‌ازدواج/ لزوم شفاف‌سازی قوانین تقویت بنیادخانواده در سندجامع سبک‌ زندگی

عضو کمیسیون‌اجتماعی مجلس از وجود‌11 میلیون جوان‌مجرد در سن‌ازدواج خبرداد وگفت: توجه به رفع موانع‌ازدواج و توجه به زنان‌وکودکان بدسرپرست جهت تقویت بنیاد‌خانوده در تدوین سندجامع سبک‌زندگی از سوی دولت ضر...