هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

جریمه‌های بانکی

( ۱ )
جریمه‌های بانکی کمر صنعت را شکسته است/ مجلس دهم و دولت به سمت تقویت صنعت حرکت کنند
1395/02/20 10:28
پارسایی:

جریمه‌های بانکی کمر صنعت را شکسته است/ مجلس دهم و دولت به سمت تقویت صنعت حرکت کنند

منتخب مردم شیراز در مجلس دهم معتقد است بعد از تصویب برجام امکان ایجاد ثبات در قیمت ارز و مواد اولیه وجود دارد.