هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعلام ورشکستگی

( ۲ )
محمدرضا پورابراهیمی
1397/01/08 15:18
پورابراهیمی داورانی مطرح کرد:

کمیت لنگ قانون تجارت چالش عدم پرداخت مطالبات بانکی توسط برخی بنگاه های اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:برخی از بنگاه های اقتصادی با سوءاستفاده از ضعف قانون تجارت، از پرداخت مطالبات بانکی، مالیاتی و بیمه ای شانه خالی کنند.

لزوم غربالگری بدهکاران بانکی/از درماندگی برخی بدهکاران زیر فشار نوسانات ارزی تا سوءاستفاده متواریان بدهکار از ضعف سیستم بانکی
1395/02/22 12:42
زمانیان دهکردی مطرح کرد:

لزوم غربالگری بدهکاران بانکی/از درماندگی برخی بدهکاران زیر فشار نوسانات ارزی تا سوءاستفاده متواریان بدهکار از ضعف سیستم بانکی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس گفت: بررسی ها در خصوص اعلام ورشکستگی ها بنگاه های اقتصادی باید با دقت بیشتری انجام شود تا از هرگونه سوء استفاده برای امتناع از بازپرداخت معوقات بانکی جلوگیری شود.