سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بودجه سال ۱۳۹۵

( ۱ )
فیلم/ ثروتی: یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی کاهش مصرف نفت در بودجه است
1395/02/25 12:12
موسی الرضا ثروتی:

فیلم/ ثروتی: یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی کاهش مصرف نفت در بودجه است

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان افزایش ۱۵ درصدی بودجه سال ۹۵ نسبت به سال قبل گفت: منابع تأمین بودجه سال ۱۳۹۵ در سه بخش مالیات و عوارض، تملک دارایی های ...