سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارسال محصولات لازمه صادرات به روسیه

( ۱ )
بسته بندی شکیل و عدم تاخیر در ارسال محصولات لازمه صادرات  به روسیه
1395/02/25 14:10
شیری علی آبادی تاکیدکرد:

بسته بندی شکیل و عدم تاخیر در ارسال محصولات لازمه صادرات به روسیه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تخفیف نرخ صادراتی جذب مشتری را درپی دارد،گفت: بسته بندی شکیل و عدم تاخیر در ارسال محصولات لازمه صادرات به روسیه است.