سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارسال محصولات لازمه صادرات به روسیه

( ۲ )
رمضانعلی سبحانی فر
1397/04/25 16:44
سبحانی فر:

ایران به اقتصاد اوراسیا ورود پیدا کرده است/ تاجران ایرانی به روسیه اعتماد ندارند

رییس گروه پارلمان دوستی ایران و روسیه گفت: تاجران اقتصادی به روسیه اعتماد ندارند و تصور می کنند که هر لحظه امکان دارد این کشور موضع خود را تغییر دهد. باید این فضا را تلطیف کرد.

بسته بندی شکیل و عدم تاخیر در ارسال محصولات لازمه صادرات  به روسیه
1395/02/25 14:10
شیری علی آبادی تاکیدکرد:

بسته بندی شکیل و عدم تاخیر در ارسال محصولات لازمه صادرات به روسیه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تخفیف نرخ صادراتی جذب مشتری را درپی دارد،گفت: بسته بندی شکیل و عدم تاخیر در ارسال محصولات لازمه صادرات به روسیه است.