سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پایان نشست علنی دوشنبه 27 اردیبهشت

( ۱ )
پایان نشست علنی امروز مجلس
1395/02/27 12:08

پایان نشست علنی امروز مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی امروز را دقایقی قبل به صدا درآورد.