هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آموزش نوین

( ۱ )
محمود صادقی
1397/02/06 16:26
صادقی با اشاره به سفر اعضای کمیسیون آموزش به فنلاند:

مشارکت در مسائل آموزشی ویژگی مشترک تمام دوره‌های آموزشی فنلاند/شیوه‌های آموزشی هر10سال یکبار بازنگری می شود

عضو کمیسیون آموزش مجلس مشارکت دانش‌آموزان، معلمان، اساتید و دانشجویان در پیشبرد مسائل آموزشی را ویژگی مشترکِ تمام دوره‌های آموزشی فنلاند عنوان کرد.