هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اصلاح اصل 44 قانون اساسی

( ۴ )
حسن نژاد
1396/04/06 11:43
حسن نژاد مطرح کرد:

سوق منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به مناطق محروم کلید توسعه متوازن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:برای توسعه متوازن اقتصاد و اشتغالزایی در شهرستان های محروم و مرزی باید منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی صرف سرمایه گذاری در مناطق محروم شود.

1395/11/13 12:18
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی کردند:

قلم ممیزی در دست ناشران

اعتماد به ناشران برای رعایت خط قرمزها در حوزه نشر کتاب، پیشنهادی است که اخیرا پررنگ شده و در این میان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز معتقدند اجرای این کار باید با رعایت همه جوانب امر باشد.

فرسودگی تجهیزات و دستگاه ها کمر ارج را شکست/واگذاری ارج باید بر اساس مصوبه مجلس انجام شود
1395/03/22 12:36
سبحانی فر:

فرسودگی تجهیزات و دستگاه ها کمر ارج را شکست/واگذاری ارج باید بر اساس مصوبه مجلس انجام شود

رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه فرسودگی تجهیزات و دستگاه ها کمر ارج را شکست، گفت:فرسودگی تجهیزات و دستگاه ها کمر ارج را شکست.

اصلاح موادی از اصل 44 قانون اساسی در راستای تسهیل خصوصی سازی
1395/03/03 11:59
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

اصلاح موادی از اصل 44 قانون اساسی در راستای تسهیل خصوصی سازی

نمایندگان مجلس به منظور تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل44 قانون اساسی موافقت کردند.