سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اصلاح طرح نحوه انتصاب اشخاص

( ۱ )
اصلاح طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
1395/03/04 11:02
جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

اصلاح طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

نمایندگان مردم در خانه ملت، موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را اصلاح کردند.