هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استخدام معلولان

( ۲ )
همایون هاشمی
1397/03/21 14:34
هاشمی:

10درصد از جمعیت کشور معلول هستند/تخلف قانونی دستگاه‌های دولتی در عدم استخدام معلولان

نماینده مجلس دهم گفت: بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی نسبت به اعمال 5 درصد سهمیه استخدام معلولان تخلف قانونی و قابل پیگیری است.

ارسال نامه بهزیستی به سازمان مدیریت برای استخدام 5 درصدی معلولان در دستگاه های اجرایی
1395/03/04 13:55
در پی مکاتبات رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان انجام شد؛

ارسال نامه بهزیستی به سازمان مدیریت برای استخدام 5 درصدی معلولان در دستگاه های اجرایی

در پی پیگیری‌های رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس، سازمان بهزیستی در نامه ای به سازمان مدیریت خواستار اختصاص سهم 5 درصدی استخدام معلولان در دستگاه های اجرایی شد.