سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بیمه همگانی

( ۳ )
رسول خضری
1397/11/21 15:35
خضری:

یک ریال هزینه در پیشگیری 12 برابر صرفه‌جویی در درمان را به همراه دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکیدبراینکه اجرای طرح پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و گایدلاین‌ها از ملزومات تداوم اجرای طرح تحول سلامت است یک ریال هزینه برای پیشگیری را عامل 12 برابر صرفه‌جویی د...

احمد بیگدلی
1396/09/12 15:52
بیگدلی:

بیمه فراگیر اجتماعی باید جایگزین پرداخت یارانه نقدی شود/بیمه فراگیر اجتماعی کلید رفع فقر مطلق

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رفع فقر مطلق با تعریفی جامع از آن متناسب با نیاز هر منطقه امکانپذیر است، استفاده از منابع یارانه‌ها را بهترین راه تامین‌کننده اعتبارات لازم برای این بخش دانس...

فیلم/ خضری: طرح تحول سلامت و بیمه همگانی از افتخارات کمیسیون بهداشت و درمان است
1395/03/07 16:01
رسول خضری:

فیلم/ خضری: طرح تحول سلامت و بیمه همگانی از افتخارات کمیسیون بهداشت و درمان است

رسول خضری، نماینده مردم شریف سردشت و پیرانشهر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از عملکرد این کمیسیون در دوره نهم مجلس می گوید.