سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تربیت دانش‌آموز جهت ورود به دانشگاه‌های آمریکا و ک

( ۱ )
دستگاه‌های نظارتی آموزش و پرورش با رویکرد غیرقانونی مدارس خاص برخورد کنند
1395/03/12 09:39
نگهبان‌سلامی با اشاره به تغییر نظام آموزشی در برخی مدارس:

دستگاه‌های نظارتی آموزش و پرورش با رویکرد غیرقانونی مدارس خاص برخورد کنند

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی آموزش‌وپرورش باید جلوی رشد مدارس با شهریه هنگفت و کلان را گرفته و هر گونه تخلف و تغییر در نظام آموزشی را شناسایی کنند.