سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احضار تهیه کنندگان

( ۱ )
لزوم پایبندی سینماگران به قانون منع تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای/ صداوسیما به یاری هنرهفتم بشتابد
1395/03/15 08:40
دامادی مطرح کرد:

لزوم پایبندی سینماگران به قانون منع تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای/ صداوسیما به یاری هنرهفتم بشتابد

نماینده مردم ساری درمجلس معتقد است باید دوری از رفتارهای سیاسی در فضای فرهنگی، در دستور کار قرار گیرد و رسانه‌‌ملی نیز به همه فیلم‌های مجوزدار به صورت یکسان نگاه کند.