هفته دفاع مقدس

گزارش تصویری(1) دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس و نمایندگان دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۱۶ خرداد) با حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت 14:01
مقام معظم رهبری و دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108376735025.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101635215471.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606106441451323.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101046762900.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606109122020212.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101074526027.jpg Icana
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104015628153.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606108912432948.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606104253851859.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101485942014.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606108443441062.jpg Icana
مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606109639022966.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101278929721.jpg Icana
مسعود پزشکیان، غلامرضا کاتب، محمد آشوری، محمدرضا عارف، قسیم عثمانی و بهروز نعمتی در دیدار با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606108667968365.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606108604429934.jpg Icana
مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606109583869372.jpg Icana
حجت الاسلام والمسلمین گلپایگانی ، دکتر لاریجانی ، دکتر پزشکیان و دکتر کاتب در دیدار با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606108173769041.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105304556531.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606109533933009.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606106040469782.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105737798966.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606104024869918.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606109703297409.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105855000355.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105536935536.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105615753004.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606106715661437.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101152039169.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105295452228.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606108578611264.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606100902357372.jpg Icana
کاتب ، پزشکیان ، حجت الاسلام والمسلمین گلپایگانی ، دکتر علی لاریجانی ، مطهری ، قاضی زاده هاشمی ، رنجبرزاده https://cdn.icana.ir/d/019/201606100606652118.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105363089914.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606108368245018.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606104680377847.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101724880119.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبریدیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606109222967545.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606100310015216.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606104343121067.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606103460451365.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606109293400176.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105769732709.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606103843198448.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606103390018734.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606103149280745.jpg Icana
قاضی پور و تابش https://cdn.icana.ir/d/019/201606104094259291.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606104259347417.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105364455033.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105291786445.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105183342552.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105212223657.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105145703950.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101667608571.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101457501582.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606100759397858.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606104186493156.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606105046762873.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101815368033.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101903874646.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101229174757.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101308923874.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101283955692.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101351407048.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101467304130.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606102176168722.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606102456035951.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606102499637103.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606102418397349.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606101934312755.jpg Icana
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری https://cdn.icana.ir/d/019/201606102405367433.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet