هدر اصلی

گزارش تصویری/ پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی


جلسه علنی امروز (دوشنبه، 17 خرداد ) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی برگزار شد.
ابوطالب ندری , حمیدرضا راهل دوشنبه 17 خرداد 1395 ساعت 12:46
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606103507332147.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101396557219.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101252524351.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606107717590784.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606108227715120.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606102348888380.jpg Icana
دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108161195413.jpg Icana
دکتر علی لاریجانی،اکبر رنجبرزاده https://cdn.icana.ir/d/019/201606102660787401.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606103205478013.jpg Icana
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور https://cdn.icana.ir/d/019/201606102591894269.jpg Icana
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور https://cdn.icana.ir/d/019/201606102623383991.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606102297258132.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100556783770.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606106169699184.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100669140587.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606109541286709.jpg Icana
کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100977988684.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606105334479674.jpg Icana
مسعود پزشکیان https://cdn.icana.ir/d/019/201606108183741308.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606103664757108.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606109644886029.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606109372471989.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606102283518595.jpg Icana
بائوج لاهوتی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101800179321.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100047544665.jpg Icana
عباس گودرزی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100061705724.jpg Icana
عباس گودرزی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109780720389.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101404543710.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606108514252574.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606105581552873.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606104865766132.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606105188713843.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101304696670.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606105823222510.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100930759121.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606107138004250.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606106370376284.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606109938355126.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606106784623920.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606108461046854.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606108746821755.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100510669029.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100363841215.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز دوشنبه 17 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606106524381219.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet