هدر اصلی

گزارش تصویری/دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام


دکتر علی لاریجانی شب گذشته (پنج شنبه، 20 خردادماه) در مراسم افطاری با ایتام کمیته امداد و بهزیستی، ضمن خوشامدگویی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مومنین در ماه رمضان، در باب فضیلت این ماه گفت: اگر کسی در ماه رمضان حاجتی داشته باشد، حتما برآورده می‌شود؛ همچنین در روایات آمده است که تلاوت یک آیه از قرآن مجید در ماه رمضان به اندازه ختم کل قرآن ثواب دارد.
محسن نوروزی‌فرد جمعه 21 خرداد 1395 ساعت 00:09
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606104597812643.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606104623526144.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606106127329058.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606106244716777.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606100620113348.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606100677875559.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606100327389370.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606102382852351.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606102395709101.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606102029622485.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606102498004113.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606102603094071.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606102628248582.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101280610605.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606100544622606.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101219337392.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606104026267270.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101545673324.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606106954607910.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606103868632333.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606103911674497.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606102279676959.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606107862178818.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101399417883.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101263956182.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101894495930.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606108799025814.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606108630211094.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606109305283643.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606109327456879.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606109262986798.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606109127152438.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101248795456.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101897409186.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606103902661580.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606103951479965.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606108790410079.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101864289729.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101789012525.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606109441979640.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606102217712169.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606109526387000.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606109355522653.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606107456653586.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606107365911016.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606107532303450.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606107220387511.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606108052054606.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606108068078962.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606108185653010.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101178927155.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101152647793.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606101346623897.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606105093026490.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606105275629609.jpg Icana
دکتر لاریجانی در مراسم افطاری با ایتام https://cdn.icana.ir/d/019/201606105390036052.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet