هدر اصلی

گزارش تصویری/حضور وزیر خارجه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی


محمد جواد ظریف در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش به نمایندگان مجلس دهم درخصوص سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد مقاومتی (وضع موجود، چالش ها و پیشنهادها) پرداخت.
ابوطالب ندری یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 13:01
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109833596290.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101527899955.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106242370957.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103662005241.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107067189167.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105978900743.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106019147961.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106079891447.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106116971060.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106701156442.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103914668331.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107310785524.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100942000008.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102386884214.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100112044548.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100031550113.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106851483677.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107185419244.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109441525387.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109738348620.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109760521855.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109684313003.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109518479559.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109027687096.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105207599375.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104909830730.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104831385921.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105378636286.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107615684506.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105053118279.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104749959836.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104531954073.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108491784975.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102036261246.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101721550361.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105365690548.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104977468415.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100838587018.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107114953890.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107121697863.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101494787101.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100294275007.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106104157719.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106230861923.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106169932107.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104829806295.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104749684519.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100181918191.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100415575650.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105721952959.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107470283758.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107138926101.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107271592857.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet