هدر اصلی

گزارش تصویری/حضور وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی


محمود حجتی وزیر راه و شهرسازی و عباس آخوندی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
حمیدرضا راهل دوشنبه 24 خرداد 1395 ساعت 14:38
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101988618591.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106297038313.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103226779531.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106226605681.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104821097102.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101494228084.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101168337417.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101996444438.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101829120357.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102162277883.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103318453749.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102471026216.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107998585951.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104102850337.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103449019376.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101854088538.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109526027202.jpg Icana
رحیم زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201606109294046710.jpg Icana
رحیم زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201606108747355333.jpg Icana
رحیم زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201606108674686745.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104764342680.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109840145621.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107413500861.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105388979946.jpg Icana
حضور محمود حجتی جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108099949315.jpg Icana
حضور محمود حجتی جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108571177158.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103010264405.jpg Icana
حضور محمود حجتی جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103996456071.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102251529815.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108709973543.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108079998890.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108398316228.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109557703253.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109479072114.jpg Icana
حضور عباس آخوندی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100577543677.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100491459350.jpg Icana
حضور عباس آخوندی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108118749365.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109698568516.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104841860576.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104762484118.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103486285318.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet