هدر اصلی

گزارش تصویری/حضور وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی


بیژن نامدار زنگنه نفت و علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 25 خرداد 1395 ساعت 15:01
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109379521929.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107783735108.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101531700673.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109669802675.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103479671438.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100102248087.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101698093106.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100169725422.jpg Icana
سید احسن علوی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606108246450946.jpg Icana
علی گل‌مرادی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606108173037040.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107957394400.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103194773307.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103587172701.jpg Icana
حسن نوروزی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606103662449905.jpg Icana
قاسم احمدی لاشکی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606103214885936.jpg Icana
کوروش کرم‌پور حقیقی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606101103607935.jpg Icana
کوروش کرم‌پور حقیقی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606106777795411.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102596457620.jpg Icana
کوروش کرم‌پور حقیقی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606106665997584.jpg Icana
علی بختیاری در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606103049984140.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106110646979.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106907578415.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108829290287.jpg Icana
محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606108893946698.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109170459991.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108650786423.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108482344363.jpg Icana
قاسم میرزایی نکو در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606108901612051.jpg Icana
بشیر خالقی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606109071518914.jpg Icana
بشیر خالقی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606108590415596.jpg Icana
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606109787004065.jpg Icana
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606108667634659.jpg Icana
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606108746638457.jpg Icana
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606105376553947.jpg Icana
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606109241078952.jpg Icana
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606108928790354.jpg Icana
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606107033944349.jpg Icana
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606103296312020.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107512949430.jpg Icana
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606103365999333.jpg Icana
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606103479660457.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102956446624.jpg Icana
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606106431075398.jpg Icana
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106364369360.jpg Icana
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست علنی امروز https://cdn.icana.ir/d/019/201606100315450224.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet