ایام محرم 1398

گزارش تصویری/حضور وزیر بهداشت در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صحن علنی مجلس طرح تحول سلامت را اقدامی مهم در جهت بهبود وضعیت سلامت کشور دانست.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 13:27
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106425854487.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106500029135.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105366426694.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106350326794.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105196121336.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105064199900.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105302515602.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106999191013.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103340122292.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104455060540.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104639740815.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107165139699.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105609670010.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102794646268.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102892469367.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100648996605.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100961471114.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107461548385.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105226865739.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107374532409.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100143118155.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107259299990.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106829817304.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104867622053.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107289865359.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105413167922.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606105036250443.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100915914812.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100199948717.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606102701596509.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104217117497.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109965192411.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107534216973.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100822843130.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106165789305.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103425833960.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107411798352.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet