ایام محرم 1398

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز


اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 خرداد) به شرح ذیل است: - مجید ناصری‌نژاد - اردشیر نوریان - محسن کوهکن - محمد قسیم عثمانی - احمد مرادی
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 13:42
ناصری‌نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606109026128872.jpg Icana
ناصری‌نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606104117840514.jpg Icana
ناصری‌نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606108714279443.jpg Icana
ناصری‌نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606108692106208.jpg Icana
ناصری‌نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606108346764067.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606108820543361.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606108728869143.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606105825795364.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606105844614665.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606108706409758.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606108812804024.jpg Icana
کوهکن در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606107543053651.jpg Icana
کوهکن در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606109345334343.jpg Icana
کوهکن در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606100394275986.jpg Icana
کوهکن در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606109368416554.jpg Icana
قسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606109068612046.jpg Icana
قسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606100620666586.jpg Icana
قسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606100155960283.jpg Icana
قسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606100511949034.jpg Icana
قسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606109240121795.jpg Icana
https://cdn.icana.ir/d/019/201606101249099333.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606100870291027.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606100922649676.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606100666259992.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201606100794827494.jpg Icana
https://cdn.icana.ir/d/019/201606104257401469.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet